MT MES-TEC

MT MES-TEC 2017-10-06T16:22:58+00:00

MT MES-TEC

MT MES-TEC, bütün üretim süreçleri ile ilgili es zamanlı veri toplar, bu verileri düzenleyip merkezi veri tabanına kaydeder ve diğer bilgi sistemlerinde saklanan kritik veriler ile birleştirip, yerel ağdan veya uzaktan erişilmesini sağlar.

Aynı anda üretim zekası ile durumlara anında tepki vererek verimliliği ve kaliteyi arttırır.

MT MES-TEC ile üretim operasyonlarınıza anlık olarak bağlanın, gözlemleyin ve denetleyin.

MT MES-TEC ticaret ve üretim faaliyetlerinizi entegre ederek, üretim sahanızda verimli ve yüksek kaliteli üretim yapmanıza yardımcı olur.

Bilgiye gerçek zamanlı ulaşın, güvenilirliği ve kaliteyi arttırın ve global ürün takip edilebilirliğinin avantajlarından faydalanın.

Neden MT MES-TEC ?

Ürün kalitesini arttırırken, maliyetleri düşürmek, günümüz üretim işletmelerinin nihai hedefini oluşturmaktadır.

Bu hedefe ulaşmak için MT MES-TEC size şunları sağlar ;

 • Kullanmış olduğunuz ERP sistemi ile entegrasyon,
 • Ürün kalitesini arttırmak için her bir üretim birimini kontrol altına alınır,
 • Üretim birimi – seviye izlenebilirliği, silsile takibi ve raporlamalar ile standartlara uygunluk garanti altına alınır,
 • Numuneden görsel kontrol ve tamire kadar, uygunsuzluk yönetimi iyileştirilir,
 • Operatörlere rol tabanlı MES erişimi, kişiselleştirilmiş kontrol panoları, sezgisel mobil ve tarayıcı tabanlı kullanıcı ara yüzü sağlanır,
 • Yüksek esneklik, uyarlanabilirlik ve tamamen hizmet odaklı mimari üzerine kurulan yapı.

MT MES-TEC FAYDALARI

MT MES-TEC kullanmanın işletmenize sağladığı faydalar şunlardır ;

 • Üretim çevrim süresini kısaltır,
 • Üretim süreçlerinde veri girişlerinde kaybedilen süreyi tamamen ortadan kaldırır veya azaltır,
 • Üretimde bekleyen mamul ve yarı mamul sayısını azaltır,
 • Vardiyalar arası bilgi transferi için dokümantasyon ihtiyacını ortadan kaldırır,
 • Hazırlık, onay, başlangıç sürelerini kısaltır,
 • Ürün kalitesini iyileştirir ve uygunsuzluk yönetimini kolaylaştırır,
 • Kağıt evrakı üretim sahasından kaldırır ve kayıp evrak durumlarını engeller,
 • Tüm üretim sürecinin verimliliğini arttırır,
 • Planlama sürecini iyileştirir,
 • Müşteri hizmetlerini geliştirir ve müşteri memnuniyetini arttırır.

MT MES-TEC İŞLEVLERİ

MT MES-TEC sisteminin ana işlevleri aşağıdaki gibidir ;

 • Anlık durum takibi ve kaynak tahsisi,
 • İş emri, iş istasyonu ve planlama yönetimi ile görevlerin üretim birimlerine dağıtım,
 • Makine/Ekipman dahil tüm üretim süreçleri ile ilgili anlık veri toplanması,
 • Anlık stok ve malzeme akışı takibi ve yönetimi,
 • Anlık iş gücü, süreç, zaman ve devamlılık yönetimi,
 • Kalite güvence, belge ve tedarikçi yönetimi,
 • Bakım ve istisnai durumlar yönetimi,
 • Süreç, performans analizi ve ürün kütüğü takibi,
 • İstatistiksel proses kontrol ve üretim zekası.

MT MES-TEC MODÜLLERİ

MT MES-TEC sistemi modüler yapısı sayesinde çok hızlı ve efektif bir süreç ile işletmeye uyarlanır ve devreye alınır.

Modüler yapının sağladığı ölçeklendirme sayesinde, adım adım işletmenizin süreçlerine uygun doğru zamanda doğru sistemler entegre edilir.

Modül ve içeriklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Anlık Üretim Programı Takibi/Analizi
 • Çevrim Süresi Takibi/Analizi
 • OEE – OME Takibi/Analizi
 • Duruş ve Kayıp Detayları
 • Toplam Üretim Verimliliği Takibi/Analizi
 • Ürün Bazında Anlık Verimlilik Takibi/Analizi
 • Proses Darboğazları Tespiti
 • Hurda – Fire Verileri
 • Eksik Malzeme Ürün Bloke Takibi
 • Operasyon Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Detay Raporlama Ve Analiz
 • Tek Nokta Dersleri
 • Operatörler için BÖS (Bireysel Öneri Sistemi)
 • Çalışan Beceri Matrisi ve Eğitim/Yetkinlik Dosyası
 • Üretim Başlangıç Onayı, Periyodik, Final, Sevkiyat Kalite Kontrol Uyarı Sistemi
 • Doküman Yönetimi/Kalite Kontrol Planları
 • Müşteri Şikayetleri Yönetimi
 • Sıfır Hata Faaliyet Planı (Zero Defect Activity)
 • Tek Nokta Dersleri
 • Anlık Kalite Kontrol Veri Girişi ve Takibi
 • 8D Uygunsuzluk Yönetimi
 • Otomatik SPC/İPK (İstatistiksel Proses Kontrol)
 • Makine Yeterlilik Analizi
 • Şartlı Kabul Malzeme Kullanım Yönetimi
 • Ölçüm Cihazı Kalibrasyon Takibi
 • Detay Raporlama Ve Analiz
 • Çalışan Beceri Matrisi ve Eğitim/Yetkinlik Dosyası
 • Periyodik Bakım Yönetimi
 • Bakım Planları
 • Tek Nokta Dersleri
 • Otomatik Arıza Bildirimi
 • Otomatik Uyarı Sistemi
 • Makine Arıza Geçmişi
 • Önleyici Bakım Faaliyet Yönetimi
 • MP (Önleyici Bakım) Arşiv Sistemi
 • Detay Raporlama Ve Analiz
 • Çalışan Beceri Matrisi ve Eğitim/Yetkinlik Dosyası
 • Kritik Malzeme/Ekipman Yönetimi
 • Tedarikçi Performans Yönetimi (Ret ve İade PPM)
 • Kalite Hata Açılımları
 • Uygunsuzluk Yönetimi (8D)
 • Denetleme Performans Sonuçları
 • Tedarikçi Geliştirme Proje Yönetimi
 • GKK Operatör Performansları (Verimlilik ve Kalite)
 • Malzeme Bazında Ölçüm, Kontrol Süreleri Takibi
 • Malzeme Bazında Proses Yeterlilik Analizi (CPK)
 • Ölçüm Cihazı Kalibrasyon Takibi
 • Tedarikçi Otomatik Ret Bildirimi
 • İNK (İlk Numune Kabul) Süreç Yönetimi
 • Çalışan Beceri Matrisi ve Eğitim/Yetkinlik Dosyası
 • Anlık Kalıp Baskı Adedi
 • Otomatik Arıza Bildirim
 • Arıza Geçmişi
 • Bakım Planları ve Kontrol Çizelgeleri
 • Tek Nokta Dersleri
 • Doküman Yönetimi
 • Detay Raporlama Ve Analiz
 • Kalıp Onay Süreç Yönetimi
 • Kalıp Raf Adresleme Takibi
 • Kalıp Takip Çizelgesi
 • Kalıp Periyodik Yeterlilik Analizi (CPK)
 • Çalışan Beceri Matrisi ve Eğitim/Yetkinlik Dosyası
 • Anlık Enerji Yönetimi (Elektrik, Doğalgaz, Fuel Oil, LPG, Hava, Isı Vb.)
 • Kayıp – Kaçak Takibi/Analizi
 • Otomatik Uyarı Sistemi
 • Detay Raporlama Ve Analiz