Bolu Teknokent İnşası Bitmek Üzere

Bolu Teknokent İnşası Bitmek Üzere

Firmamızında içinde yer alacağı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şehir Kampüsünde yapımına devam edilen Teknokent inşasında sona yaklaşıldı. İnşaatın 2017 yılının ortalarında tamamlanması bekleniyor.
TEKNOKENT NEDİR?
Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bölgenin kuruluş amacı, Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, tasarım kalitesini yükseltmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede Ar-Ge yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.
(Kaynak; http://teknokent.ibu.edu.tr)

2017-10-04T22:54:17+00:00