Bolparsan A.Ş. Üretim İzleme Çözümü olarak MT MES-TEC’i kullanacak.

Bolparsan A.Ş. Üretim İzleme Çözümü olarak MT MES-TEC’i kullanacak.

5 adet ana sanayi ve bunlara bağlı 9 adet yan sanayiye zamanında üretim, maksimize edilmiş kalite ve etkinlik, sürekli proses iyileştirme prensipleriyle ürün tedarik eden BOLPARSAN A.Ş. firması, MT MES-TEC ürünümüz ile üretimlerini detaylı bir şekilde izleyecek.

2017-10-04T22:46:19+00:00